בעיצוב כזה מרהיב סביר להניח שלא נרצה לעזוב את הבית, עיצוב בעץ מלא מקרין חום (צילום: דניאל חנוך)

Visit Link