כיור לה וכיור לו, כיורים לבנים על גבי העץ והארון השחור בהרמוניה מושלמת עם הקיר האפור. גם אתם שמתם לב שראש הגשם בצבע שחור? .(צילום: סוזי לוינסון)

Visit Link