מטבח לבן נקי משתלב עם קיר הבריקים המרכזי בהרמוניה מושלמת, גופי התאורה העתידניים כל כך מאירים את המטבח ואת עינינו. (צילום: ליאור טייטלר)

Visit Link